Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne

Misją naszej firmy jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska.

W ramach kampani edukacyjnych prowadzimy

  1. Zbiórki połączone z warszatatami dla dzieci

  2. Konkurs zbiórek dla szkół

  3. Funpage na Facebook’u

  4. Akcje edukacyjne w szkołach

  5. Warsztaty dla dzieci na terenie zakładu przetwarzania ZSEiE w Gliwicach


Konkurs zbiórek dla szkół

Firma Enviropol kontynuje konkurs, który rozpoczęty został przez przejętą przez nas firmę Technika: w tym roku rozpoczeliśmy V edycję "Elektrośmieci oddajesz - pieniądze dostajesz". Konkurs skierowany jest do wszystkich typów placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego i opolskiego.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci) poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci oraz rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających bezpośredni wpływ na ich edukację.