Pozwolenia

Podstawa prawna działalności

Podstawą prawną naszej działalności są zezwolenia na zbieranie i transport oraz na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującego odzysk odpadów. Decyzje te zostały wydane odpowiednio przez Prezydenta Gliwic oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Jesteś zarejestrowani w rejestrze prowadzomym przez Głównego Inspektora Ochorny Śorodowiska jako zbierający, przetwarzający oraz recykler ZSEiE pod numerem E0019676ZPR.

Kontakt

  • Mechaników 15, 44-109 Gliwice
  • +48 323 383 885
  • info@enviropol.pl
  • Pon - Pt: 7:00 - 15:00